JULGÅVAN

Juletid är den tid på året som man vill umgås med familj och vänner i lugn och ro och inte sitta med ångest över ekonomin.

Läget idag

Risk för fattigdom är vanligare bland kvinnor än bland män i Sverige och ökningen av andelen kvinnor har också varit högre jämfört med andelen män mellan åren 2008 och 2013. Sverige tillhör ett av de länder som har en relativt hög andel kvinnor jämfört med män med inkomster under 60 procent av medianinkomsten.

Rädda barnens  barnfattigdoms rapport för 2016 visar att barnfattigdomen i landet ligger oförändrad på 12,0 procent men då räknar inte rädda barnen med de barn som har föräldrar som är överskuldsatta. Antalet barn som lever i barnfattigdom i Sverige kan nog dubblas enligt Insolvens Väst. Det motsvarar ca 500 000 barn. Barn till ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda löper som tidigare störst risk att hamna i barnfattigdom.

Viktigt att poängtera att många har ungdomar som gärna skulle vilja få möjligheten att gå på bio eller köpa något speciellt från exempelvis någon sportaffär. Därför är det en mycket uppskattad gest att ge ett presentkort från någon typ av butik eller event till ungdomar mellan 12-18 år. Detta går med fördel också att skicka till oss med helst rekommenderat brev.

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Börja med att kontakta oss via telefon, e-post eller på Facebook och berätta hur ditt liv och din ekonomiska situation ser ut så tar vi det därifrån.

Hur gör jag om jag vill hjälpa?

För de pengar ni skänker som gåvor omvandlar vi det till presentkort till mat. Man kan inte köpa tobak eller spel för dessa presentkort utan det går bara till det nödvändigaste för att överleva. Vi behöver få in gåvor hela året då dessa personer och familjer har det svårt att överleva varje månad, hela året.

Bli medlem för 120 kr per år så stödjer du Gåvan Sverige så vi kan hjälpa andra med mat.

skicka en julklapp

Vill du lämna en julklapp till en av de över 500 000 barn som lever i fattigdom idag så går det bra att göra det. Om du slår in paketet skriv gärna en lapp om vad det är i paketet, till kön och ålder och skickar det till: Gåvan Sverige, Bentzels väg 48a, 443 51 Lerum

Vi är i stort behov av mycket julklappar då vi har runt 2000 personer varje år som vi vill ska få en julklapp. Åldrarna kan vara från 1 år till 80 år.

BG:                 548-1056                 

SWISH:        123 114 21 40

Fattigpensionär

1% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 1 900 kr

Gåvan Sverige

0% Slutförd
 • Behov 1 000 000 kr
 • Givare 2
 • Insamlat 2 116 kr

Julgåvan

17% Slutförd
 • Behov 200 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 35 140 kr

Sommargåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr

Datorgåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr