JULGÅVAN I LERUM

Juletid är den tid på året som man vill umgås med familj och vänner i lugn och ro och inte sitta med ångest över ekonomin.

Läget idag

Risk för fattigdom är vanligare bland kvinnor än bland män i Sverige och ökningen av andelen kvinnor har också varit högre jämfört med andelen män mellan åren 2008 och 2013. Sverige tillhör ett av de länder som har en relativt hög andel kvinnor jämfört med män med inkomster under 60 procent av medianinkomsten.

Rädda barnens  barnfattigdoms rapport för 2016 visar att barnfattigdomen i landet ligger oförändrad på 12,0 procent men då räknar inte rädda barnen med de barn som har föräldrar som är överskuldsatta. Antalet barn som lever i barnfattigdom i Sverige kan nog dubblas enligt Insolvens Väst. Det motsvarar ca 500 000 barn. Barn till ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda löper som tidigare störst risk att hamna i barnfattigdom.

Hur gör jag om jag vill hjälpa?

För de pengar ni skänker som gåvor omvandlar vi det till presentkort till mat. Man kan inte köpa tobak eller spel för dessa presentkort utan det går bara till det nödvändigaste för att överleva. Vi behöver få in gåvor hela året då dessa personer och familjer har det svårt att överleva varje månad, hela året.

Bli medlem för 120 kr per år så stödjer du Gåvan Sverige så vi kan hjälpa andra med mat.

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Börja med att kontakta oss via telefon, e-post eller på Facebook och berätta hur ditt liv och din ekonomiska situation ser ut så tar vi det därifrån.

Skanna in din gåva på ICA

Från oktober varje år kommer du kunna skanna in din gåva på ICA Kvantum, välj det belopp du vill ge som gåva som du känner dig bekväm med. Det belopp som finns att välja på är , 50 kr,100 kr, 250 kr och 500 kr. Vill man ge mer kan man skanna något belopp 2-3 gånger. Detta betalar du sedan när du betalar dina övriga varor i kassan och står tydligt på kvittot att du gett en gåva till Julgåvan i Lerum.

Lämna in en julklapp

Vill du lämna in en julklapp så går det bra att göra det på Ica kvantums förbutik. Om du slår in paketet skriv gärna en lapp om vad det är i paketet, till kön och ålder.

Vi är i stort behov av mycket julklappar då vi har runt 100 personer minst varje år som vi vill ska få en julklapp. Åldrarna kan vara från 3 år till 80 år.

Skicka paket 

Det går bra om du befinner dig någon annanstans i Sverige att posta paketet till Gåvan Sverige, Bentzels väg 48a, 443 51 Lerum. Men skriv på paketet även till vilket projekt gåvan ska gå till.

 

 

BG:                 900-6750

PG:                 900675-0

SWISH:        9006750

Fattigpensionär

1% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 1 900 kr

Gåvan Sverige

0% Slutförd
 • Behov 1 000 000 kr
 • Givare 2
 • Insamlat 2 116 kr

Julgåvan

17% Slutförd
 • Behov 200 000 kr
 • Givare 3
 • Insamlat 34 740 kr

Sommargåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr

Datorgåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr