JULGÅVAN I KARLSKRONA

Juletid är den tid på året som man vill umgås med familj och vänner i lugn och ro och inte sitta med ångest över ekonomin.

Läget idag

Risk för fattigdom är vanligare bland kvinnor än bland män i Sverige och ökningen av andelen kvinnor har också varit högre jämfört med andelen män mellan åren 2008 och 2013. Sverige tillhör ett av de länder som har en relativt hög andel kvinnor jämfört med män med inkomster under 60 procent av medianinkomsten.

Rädda barnens  barnfattigdoms rapport för 2016 visar att barnfattigdomen i landet ligger oförändrad på 12,0 procent men då räknar inte rädda barnen med de barn som har föräldrar som är överskuldsatta. Antalet barn som lever i barnfattigdom i Sverige kan nog dubblas enligt Insolvens Väst. Det motsvarar ca 500 000 barn. Barn till ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda löper som tidigare störst risk att hamna i barnfattigdom.

Det finns så många personer i kommunen och inte bara barnfamiljer som nu i jultider har det tufft att få ihop det ekonomiskt, samtidigt som man vill kunna köpa julmat och kanske få några julklappar, men pengarna räcker oftast inte till. 2016 hade vi ca 33 familjer som behövde vår hjälp vilket innebär ca 100 personer totalt.

Hur gör jag om jag vill hjälpa?

För de pengar ni skänker som gåvor omvandlar vi det till presentkort till mat. Man kan inte köpa tobak eller spel för dessa presentkort utan det går bara till det nödvändigaste för att överleva. Vi behöver få in gåvor hela året då dessa personer och familjer har det svårt att överleva varje månad, hela året.

Bli medlem för 120 kr per år så stödjer du Gåvan Sverige så vi kan hjälpa andra med mat.

Ge pengar som gåva

När du sätter in pengar till oss via Bg eller Swish och märker insättningen med ex julgåvan och”orten” du vill skänka till omvandlas alla kontanter till presentkort på den närmaste ica butiken personerna vi hjälper bor vid. Vilket gör att vi ger möjligheten till att bara kunna köpa mat för pengarna. Spel och tobak får man inte köpa på dessa handskrivna presentkort.

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Börja med att ta kontakt med oss antingen via telefon, e-post eller facebook och förklara för oss hur ditt liv och din ekonomiska situation ser ut så tar vi det därifrån.

Skicka paket 

Det går bra om du befinner dig någon annanstans i Sverige att posta paketet till Gåvan Sverige, Bentzels väg 48a, 443 51 Lerum. Men märk paketet med “orten” du vill din gåva ska gå till.

 

 

BG:                 900-6750

PG:                 900675-0

SWISH:        9006750

 

Fattigpensionär

1% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 1 900 kr

Gåvan Sverige

0% Slutförd
 • Behov 1 000 000 kr
 • Givare 2
 • Insamlat 2 116 kr

Julgåvan

17% Slutförd
 • Behov 200 000 kr
 • Givare 3
 • Insamlat 34 740 kr

Sommargåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr

Datorgåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr