DATORGÅVAN

I Sverige är det över en miljon svenskar som är i IT-utanförskap år 2020 och det är detta vi vill förändra.

Utanförskap

I och med att så många personer och familjer sitter i ekonomiska svårigheter faller de ofta utanför ramen för att tillhöra it-samhället. De fem barriärerna som kan bidra till ett digitalt utanförskap är:
1. Bristande kunskap
2. Bristande förmåga
3. Bristande motivation
4. Bristande tillgång till internet
5. Bristande tillgång till hårdvara

I Sverige lever nu enligt Socialstyrelsens statistik för 2016 över 400 000 personer i ett ekonomiskt utanförskap som innebär att de för sin överlevnad är beroende av försörjningsstöd. Prognoser från den Svenska regeringens vårproposition för 2016 visar att det digitalt  utanförskapet, kan komma att öka, och kanske omfatta 1 miljon människor i Sverige år 2020.

Kopplingen mellan utbildningsnivå, egenmakt och egenförsörjning är tydlig, och många av dem som lever i utanförskap har låg eller ingen utbildning och behöver därför kompetensutveckling för att komma från bidragsberoendet. Många av dem i utanförskap har flyktingbakgrund och unga vuxna som inte avslutat gymnasieutbildning är väsentligt överrepresenterade i denna grupp, sen finns det ett stort mörkertal i överskuldsatta människor i Sverige.

Gåvan Sverige vänder sig i första hand till företag som vill ge en gåva och skänka datorer och annan utrustning som vi kan skänka vidare via Datorgåvan. I många fall leasar ett företag sin it-utrustning på 3-5 år sen byts datorerna ut till nya och de gamla lämnas eller säljs tillbaka.

Företag ge en gåva

Det är i detta skede som vi vill att företagen eller leasing bolagen skänker dessa datorer. Oftast så är värdet 3-700 kr per dator efter så lång tid och arbetet kostar oftast mer än värdet.

Alla datorer som vi får säkerhetsraderas och det görs genom att vi köper en licens till ett program som vi bootar om datorn med som återställer dator till fabriksinställning och allt annat är med säkerhet raderat. En licens kostar oss ca  70 kr och kostnader för att hämta datorerna som skänks.

Så här fungerar det, vi tar emot era datorer eller hämtar dem om inte företaget även sponsrar med transporten. Vi skriver ett gåvobrev mellan oss och sen skänker vi datorerna till de som har behovet.

Första steget för er företagare är att ni tar kontakt med Gåvan Sverige så bestämmer vi hur vi kan gå vidare.

Hur söker jag Datorgåvan?

Börja med att skicka en e-post till oss på info@gavansverige.se och förklara hur din situation ser ut idag både ekonomiskt, psykiskt och fysiskt. Skriv med dina uppgifter som namn, adress, telefon, kommun och ort. så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.

BG:                 548-1056                 

SWISH:        123 114 21 40

Fattigpensionär

1% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 1 900 kr

Gåvan Sverige

0% Slutförd
 • Behov 1 000 000 kr
 • Givare 2
 • Insamlat 2 116 kr

Julgåvan

17% Slutförd
 • Behov 200 000 kr
 • Givare 4
 • Insamlat 35 140 kr

Sommargåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr

Datorgåvan

0% Slutförd
 • Behov 100 000 kr
 • Givare 0
 • Insamlat 0 kr